Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

A till ö

- A -
 
Affär - se Tillståndsguide Jag vill starta butik
Akupunktur - se E-tjänster och blanketter: Anmälan hygienisk behandling
Alkohol - se Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak
Almedalsveckan - se Checklista för arrangörer Almedalsveckan
Avfall - se avfall från verksamheter och företag
Avlopp - se vatten och avlopp
Avspärrning - se trafikanordningsplan
 
- B -
 
Bed & Breakfast - se Tillståndsguide Jag vill starta hotell eller vandrarhem
Brandsäkerhet - se Räddningstjänst: Information till företag
Buller - se buller
Biltvätt - se miljöfarlig verksamhet
Bygga nytt, om eller till - se bygglov eller anmälan om bygglovsfria åtgärder
Byggavfall - se avfall från verksamheter och företag
Byggnadsställning - se trafikanordningsplan
Byggvatten - se tillfälligt vattenuttag
 
- C -
 
Café - se Tillståndsguide Jag vill starta café eller restaurang
Catering - se Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak
Cisterner - se Miljö- och hälsoskydd: Cisterner
 
- D -
 
Danstillstånd - se Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak
Djurhållning - gå till Länsstyrelsen Gotlands län
 
- E -
 
Evenemang - se Evenemangslotsen
 
- F -
 
Fettavskiljare - se Fettavskiljare
Filminspelning - se trafikanordningsplan
Folköl - se försäljning av folköl
Food trucks - se Food Trucks
Fotvård - se E-tjänster och blanketter: Anmälan hygienisk behandling
Friskola/enskild skolverksamhet - se Regler för anordnande och drift av enskild förskola, pedagogisk verksamhet och fritidshem
Fälla träd - se Trädfällning på mark som ägs av Region Gotland
Förskola - se Regler för anordnande och drift av enskild förskola, pedagogisk verksamhet och fritidshem
 
- G -
 
Gasol - se Hantering av brandfarlig vara

Gräva i gata - se Ansökan om tillstånd att gräva i gata, väg eller allmän mark

 
- H -
 
Hemtjänst, utförare daglig verksamhet - se Socialtjänst och omsorg: Företagare
Hotell - se Tillståndsguide: Jag vill starta hotell eller vandrarhem
 
- J -
 
Jordbruksverksamhet - se Miljö- och hälsoskydd: Lantbruk
 
- K -
 
Kemtvätt - se Miljöfarlig verksamhet
 
- L -
 
Lantbruk - se Lantbruk
Lotteri - se Lotteriinspektionen
Livsmedel - se livsmedelshantering
Lokaler - se Lediga lokaler
Läkemedel - se Försäljning av vissa receptfria läkemedel eller Läkemedelsverket
 
- M -
 
Mark - se Tomträtt, arrenden, markupplåtelser
Mat - se livsmedelshantering
Mejeri - se Livsmedelsverkets information om primärproduktion
Miljö - se Miljöskydd, Miljöfarlig verksamhet
Musik - se STIM eller SAMI samt Buller och Riktlinjer för musikljud från nöjesverksamheter i Visby innerstad
 
- N -
 
Nyttoparkering - se Parkeringsdispenser
 
- O -
 
Offentlig plats - se Park, mark, allmän plats
Oljeavskiljare - se Oljeavskiljare
Ordningsvakter - se Polisen: Ordningsvakter
 
- P -
 
Parkering - se Parkeringsdispenser
Primärproduktion - se länsstyrelsens information om registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktion
 
- R -
 
Restaurang- se Tillståndsguide Jag vill starta café eller restaurang
Rivningslov - se Bygglov
 
- S -
 
Skola - se Regler för anordnande och drift av enskild förskola, pedagogisk verksamhet och fritidshem
Skylt - se Checklistor: Skylt och ljusanordning
Slakteri - se Livsmedelsverkets information om slakteri
Solarium - se Solarium
Solfångare - se Checklistor: Solpanel
Spel, spelautomater, casino - se Lotteriinspektionen
Sprinklersystem - se Anslutning av sprinklersystem
Strandskydd - se Bygglov
Systematiskt brandskydd - se Systematiskt brandsskyddsarbete
 
- T -
 
Tatuering, piercing - se E-tjänster och blanketter: Anmälan hygienisk behandling
Tobak - se tobaksförsäljning
Torgplats, marknadsplats - se Torghandel och stadsodling
Tomt och mark - se Tomträtt, arrenden, markupplåtelser
Transporttillstånd - se E-tjänster och blanketter: Gator, trafik och parkering
 
- U -
 
Uteservering - se Markupplåtelser för uteservering
 
- V -
 
Vandrarhem - se Tillståndsguide Jag vill starta hotell eller vandrarhem
Vatten, provtagning - se Dricksvatten och is
Vin - se Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak
Visby innerstad - se Söka bygglov i Visby innerstad och Visby ett levande världsarv
 
- Ä -
 
Äldreomsorg - se Socialtjänst och omsorg: Företagare
 

 

Hitta direkt

Sidan uppdaterad: 24 maj 2017
Ansvarig för sidan: Michael Enlund

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?