Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Person som gör en kopp kaffe.

Tillstånd, anmälan och tillsyn

Om du ska starta en ny verksamhet eller förändra en befintlig kan du behöva kontakta oss på Region Gotland. Du kanske behöver få information eller ansöka om tillstånd.

På de här sidorna finns bland annat tillståndsguider, A till Ö om tillstånd och information om vanliga tillstånd. 
 

Förutom kommunala tillstånd kan du behöva tillstånd från andra myndigheter. På webbplatsen Verksamt.se finns ytterligare information och tjänster för dig som driver eller vill starta företag.

 

Hitta direkt