Kontakt

Besöksadress: Gråbo Torg 3, 621 51 Visby

Projektsamordnare
Maud Hjorter
E-post: maud.hjorter@gotland.se
Telefon: 0498-26 84 76

Tf Enhetschef
Therese Funk
E-post: therese.funk@gotland.se
Telefon: 0498-20 35 66

Verksamhetsutvecklare
Ellinor Björkman
E-post: ellinor.bjorkman@gotland.se
Telefon: 0498-20 48 32

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Seniorernas mötesplats Gråbo

Till Seniorernas mötesplats på Gråbo Torg 3 är alla som är över 65 år välkomna.

På mötesplatsen kan du delta i olika aktiviteter som leds av Hälsofrämjande enhetens frivilliga. Aktiviteterna har fokus på rörelse, kultur och social gemenskap. 

Dörren till mötesplatsen står alltid öppen och du kan komma in för att läsa tidningen eller träffa nya eller gamla vänner. 

Aktivitetsprogrammet finns på den här sidan, eller att hämta vid anslagstavlan utanför mötesplatsen.

 

När du besöker oss, tänk på att:
  • Stanna hemma vid symtom
  • Hålla god handhygien
  • Undvika trängsel


Välkommen! 
 

Aktivitetsprogram Seniorernas mötesplats