Kontakt

Besöksadress: Gråbo Torg 3, 621 51 Visby

Maud Hjorter
Frivilligsamordnare
Telefon: 0498-26 84 76

Ewa Hansson
Aktivitetssamordnare
Telefon: 0498-204747

Ellinor Björkman
Rörelse- och hälsosamordnare
Telefon: 0498-20 48 32

Tove Öberg
Verksamhetsledare
Telefon: 0498-20 48 15

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Öppen mötesplats för dig över 65

Med anledning av Coronaviruset håller mötesplatsen på Gråbo stängt. 

__________________________________________________________________________

Seniorernas mötesplats på Gråbo Torg 3 är en öppen mötesplats för alla över 65 år.

På mötesplatsen kan du delta i olika aktiviteter som leds av vår härliga grupp av frivilliga. Aktiviteterna har fokus på rörelse, kultur och social gemenskap. Föreläsningar, utbildningar och temaveckor inom området hälsa förekommer också. 

Dörren till mötesplatsen står alltid öppen och du som vill är välkommen att komma förbi för att läsa tidningen eller träffa nya eller gamla vänner. 

Varje månad tar vi fram ett nytt aktivitetsprogram. Du finner programmet här på sidan eller vid anslagstavlan utanför mötesplatsen.

Välkommen!