Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Etableringskurs för nyanlända på folkhögskola

Gotlands folkhögskola har uppdraget att erbjuda en etableringskurs för nyanlända med uppehållstillstånd och etableringsplan via Arbetsförmedlingen.

Kursen är sex månader lång och innehåller studier i bland annat svenska och samhällskunskap. De vuxna nyanlända studerar samtidigt som deras kunskaper och färdigheter valideras.

Kontakta din lokala Arbetsförmedling om du är intresserad av att gå kursen.

Läs mer

Till Gotlands folkhögskolas externa sida