Kontakt

Kontakta kundtjänst (formulär)

Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgallén 19
Postadress: 621 81 VISBY
Telefon: 0498-26 90 00
telefontid måndag-fredag 07.00-17.00
E-post: kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Slamtömning
Beställning av slamtömning, kontakta kundtjänst (se ovan).
Om AKUT tömning önskas

Felanmälan vatten och avlopp
Vid fel på gata eller vatten- och avloppsledning i gata, ring växeln tel 0498-269000. Efter växelns stängning ring SOS alarm tel 0498-209030.

Chatt
Vår chatt är öppen helgfria vardagar 07.00-17.00.
I chatten kan du få svar på enklare frågor av våra kundtjänstmedarbetare.
Undvik att nämna känsliga personuppgifter i chatten.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sms vid driftstörningar

Region Gotlands levererar ca 4 000 000 m³ dricksvatten varje år till kunder anslutna det kommunala dricksvattensystem. Alla vattenverk, distributionsanläggningar och ledningar kräver ständig tillsyn för att fungera. Vi utför både planerat underhåll och akuta arbeten. Det kan leda till kortare och längare leveransavbrott, tryckförändringar, missfärgat vatten och begränsad framkomlighet.

Sms och talmeddelande

Om vi drabbas av en driftstörning skickas ett sms eller talmeddelande till kunder i det geografiska området, till exempel vid akut vattenavstänging eller om en kvalitetsstörning på dricksvattnet skulle uppstå.

Meddelandet skickas till:

  • de som har en mobil eller telefon* registrerad på adressen.
  • de som äger fritidshus inom området men registrerad på annan adress.

Avisering via sms sker dygnet om, men talmeddelande endast mellan klockan 07-22.

Om du äger en fastighet eller har verksamhet på annan ort än den du är folkbokförd på, kan du registrera dig till tjänsten via https://resident.everbridge.eu/index?o=bbbbbwcNy

Vardagar efter kl 16:00 och under helger, kontakta vår felanmälan via SOS på tnf 0498-209030!

* meddelande endast till telefon om det inte finns en mobil registrerad på adressen