Kontakt

Kundtjänst

E-post privata ärenden: kundtjanst.bygglov@gotland.se

E-post företag/flerbostadshus: kundtjanst.bygglovforetag@gotland.se

Telefon:  0498-26 90 00, knappval 3. Tryck 1 för privata ärenden, tryck 2 för ärenden som rör företag/flerbostadshus

Telefontid: Måndag-fredag klockan 09.00-11.30

Öppettider för besök

Drop-in kundmottagning i Visby och Hemse är stängd tills vidare för att minska risken för smittspridning.

Kontakta gärna vår kundtjänst istället, så hjälper vi dig med ditt ärende.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vad kostar ett bygglov?

Vad ett bygglov kostar beror på vad du ska bygga. På Gotland har Miljö- och byggnämnden beslutat om en taxa för att beräkna avgiften. Här kan du läsa mer om taxan och se hur mycket olika typer av bygglov kostar.  

Bygglovstaxa från 1 januari 2022

För ärenden inkomna efter den 1 januari 2022 gäller denna taxa för plan- och bygglagens verksamhetsområde.

Exempel på kostnad för bygglov: 

Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus, tvåbostadshus eller fritidshus med högst två bostäder inom detaljplanerat område kostar 25 603 kr, och utanför detaljplanerat område kostar bygglovet 30 305 kr.

Var uppmärksam på att kostnader kan tillkomma för exempelvis:

  • Planbesked
  • Nybyggnadskarta
  • Bedömning av sakkunnig
  • Utstakning
  • Certifierad kontrollansvarig 

Tidigare bygglovstaxor 

För bygglov inkomna tidigare år gäller bygglovstaxan för det året ansökan skickades in.