Kontakt

Kontakt 

E-post: bygglov@gotland.se

Kundtjänst

Telefon: 0498-26 90 00, knappval 3

Telefontid: 07.00-17.00 på vardagar

När du har kontakt med oss på Region Gotland innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Chatt

Vår chatt är öppen helgfria vardagar 07.00-17.00

I chatten kan du få svar på enklare frågor om bygglov av våra kundtjänstmedarbetare.

Öppettider för besök

Drop-in kundmottagning i Visby och Hemse är stängd tills vidare.

Kontakta gärna vår kundtjänst istället, så hjälper vi dig med ditt ärende.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hur går en ansökan till?

Planerar du att bygga ett nytt hus, bygga till ett uterum eller kanske installera en kamin? Då är chansen stor att du behöver söka bygglov eller göra en anmälan till miljö- och byggnämnden.

Vad gäller för platsen där du vill bygga?

Beroende på var och vad du vill bygga gäller olika bestämmelser. Börja med att ta reda på mer om platsens förutsättningar innan du påbörjar din ansökan. 

Detaljplan 

I vissa fall finns det en detaljplan som styr vad som får byggas på platsen. Sök i kartan och se efter om det finns en detaljplan där du vill bygga.

Natur- och kulturvärden

Om platsen ligger utanför detaljplan är det andra förutsättningar som styr. Sök i kartorna och se efter om det finns naturvärden och kulturvärden som kan påverka i ditt fall. 

Undantag från bygglovsbefrielse

En del områden är undantagna från bygglovsbefrielse för anmälanpliktiga åtgärder på grund av försvarets intresseområden och olika typer av kulturvärden. 

Ta fram handlingar

Beroende på vad och vart du ska bygga behöver du skicka in olika handlingar till oss. Det är viktigt att alla efterfrågade handlingar kommer in till oss och att de är fullständiga, annars kan vi inte börja handlägga ärendet.

Guider och exempel

I vår bygglovsguide och bland våra checklistor och exempelritningar får du hjälp med vad du ska ta fram i just ditt ärende.

Nybyggnadskarta eller förrättningskarta?

Beroende på vad och var du ska bygga krävs att situationsplanen antingen är baserad på nybyggnadskarta, förrättningskarta eller kopia på fastighetskarta.

Observera att riktlinjen för när du behöver en nybyggnadskarta är just en riktlinje. När handläggaren tittar på ditt ärende kan det, beroende på åtgärd och plats, behövas en nybyggnadskarta trots att det inte anges i riktlinjen.

Meddela gärna dina grannar att du vill bygga

I många fall behöver grannar kontaktas när vi fått in bygglovsansökan. Det underlättar processen om du talat med dem innan dess.

Du kan skicka in din ansökan eller anmälan via vår e-tjänst.

Du kan också skicka in din ansökan eller anmälan via post till:
Miljö- och byggnämnden
621 81 Visby

Kontrollera att alla handlingar är märkta med fastighetsbeteckning, skala, åtgärd och datum, samt att alla ritningar är fackmässigt utförda, måttsatta och skalenliga. 

Är alla handlingar inskickade?

Om något saknas kontaktar vi dig inom 3 veckor, då behöver du komplettera med de handlingar som efterfrågas.

  • Komplettering: om handlingar saknas eller är ofullständiga blir du kontaktad och får en viss tid på dig att komplettera. Var noggrann från början så att ärendet är korrekt ifyllt och undertecknat samt att medsända ritningar och handlingar uppfyller kraven. Kontakta gärna kundtjänst om du har frågor om ansökan. Om kompletteringen inte kommer in i tid kan ärendet avvisas. 

Vi handlägger ditt ärende

När alla handlingar finns på plats kontrollerar vi så att ansökan följer de regler som gäller just där du vill bygga.

Vi tar in yttranden från andra

Om du vill bygga utanför detaljplanen eller om du vill bygga något som avviker från bestämmelserna som står i detaljplanen kommer dina grannar få möjlighet att yttra sig om ditt ärende.

Vi kan också behöva ta in yttrande från exempelvis Trafikverket, regionantikvarien eller en avloppsgranskare. Det kan göra att ärendet tar lite längre tid att handlägga.

Du ska få beslut inom 10 veckor från det att ärendet var fullständigt, alltså då alla handlingar fanns på plats.

Beslutet innebär antingen att du får, eller inte får, lov. 

När beslutet är fattat får du betala en avgift. Beloppet bestäms i enlighet med taxan som miljö- och byggnämnden beslutat om.

Om lov beviljas annonseras det i Post- och inrikes tidningar. Om ingen överklagar inom 4 veckor vinner beslutet laga kraft.

Ett beslut där miljö- och byggnämnden beviljat lov och startbesked betyder inte alltid att du kan börja bygga. Bygget får inte påbörjas förrän verkställighetstiden löpt ut och du kan behöva söka andra tillstånd, exempelvis för avloppsanläggning eller strandskyddsdispens.

Du får ett startbesked

Beroende på ärende finns startbeskedet ibland direkt i bygglovet, i andra fall kan det behövas ett tekniskt samråd innan du får börja bygga.

Tekniskt samråd

På det tekniska samrådet går du, en byggnadsinspektör och den som är kontrollansvarig tillsammans igenom hur bygget har planerats, hur det ska utföras och av vem. Ni går också igenom tekniska handlingar, som exempelvis konstruktionshandlingar.

När bygget väl är igång kan du få besök av en byggnadsinspektör på byggarbetsplatsen. Det bestäms vid det tekniska samrådet.

Den som är kontrollansvarig måste närvara vid besöket och det är bra om du som byggherre också har möjlighet att vara med. Syftet med besöket är att se efter så kontrollplanen följs.

Slutbesked och samråd

Innan du får flytta in eller använda det du byggt måste du få ett slutbesked. Vi kommer ut och håller ett slutsamråd på byggarbetsplatsen.

På samrådet sammanställer kontrollansvarig handlingarna och lämnar ett slututlåtande om projektet. Sedan kan miljö- och byggnämnden ta ett beslut om slutbesked.