Kontakt

Kundtjänst

E-post privata ärenden: kundtjanst.bygglov@gotland.se

E-post företag/flerbostadshus: kundtjanst.bygglovforetag@gotland.se

Telefon: 0498-26 90 00, knappval 3. Tryck 1 för privata ärenden, tryck 2 för ärenden som rör företag/flerbostadshus

Telefontid: 07.00-17.00 på vardagar.

När du har kontakt med oss på Region Gotland innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Öppettider för besök

Drop-in kundmottagning i Visby och Hemse är stängd tills vidare.

Kontakta gärna vår kundtjänst istället, så hjälper vi dig med ditt ärende.

Restriktionerna som har varit till följd av Covid-19 har nu lättats. För Region Gotland så innebär detta att personalen gradvis kommer att återgå till sina ordinarie arbetsplatser.

Innan vi har personalen på plats så har vi inte möjlighet att erbjuda dessa öppna besökstider, varken i Visby eller Hemse. När vi öppnar upp för detta igen ber vi att få återkomma med besked om.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hur går en ansökan till?

Planerar du att bygga ett nytt hus, bygga till ett uterum eller kanske installera en kamin? Då är chansen stor att du behöver söka bygglov eller göra en anmälan till miljö- och byggnämnden.

Är det lämpligt att bygga på platsen?

Beroende på var och vad du vill bygga gäller olika bestämmelser. Det kan vara bra att veta mer om platsens förutsättningar innan du påbörjar din ansökan. 

I vissa fall finns det en detaljplan som visar mer exakt vad som får byggas på platsen. Sök i kartan och se efter om det finns en detaljplan där du vill bygga.

Detaljplaner

Om din fastighet ligger utanför detaljplan är det andra förutsättningar som styr om platsen får bebyggas eller inte. Sök i kartorna och upptäck vad det finns för naturvärden och kulturvärden som kan påverka var det är lämpligt att bygga.

Kulturvärdeskarta

Naturvärdeskarta

En del områden är undantagna från bygglovsbefrielse för anmälanpliktiga åtgärder på grund av försvarets intresseområden och olika typer av kulturvärden. 

Karta över områden som är undantagna från bygglovsbefrielse.

Ta fram handlingar

Du behöver skicka in olika handlingar till oss beroende på vad och vart du ska bygga. Det är viktigt att du skickar in fullständiga handlingar. I alla lovansökningar och anmälningar behövs det till exempel en kontrollansvarig eller en kontrollplan. I våra checklistor får du hjälp med vad du ska ta fram i just ditt ärende.

Checklistor och exempel

I guiden Bygglov A-Ö kan du läsa läsa mer om de olika handlingarna i checklistorna, som till exempel sektionsritning eller kontrollansvarig. I guiden får du veta mer om handlingarna och varför vi behöver dem för prövningen.

Bygglov A-Ö

Meddela gärna dina grannar att du vill bygga

I enlighet med plan- och bygglagen behöver vi ofta kontakta dina grannar när vi fått in din bygglovsansökan. Det underlättar processen om du talat med dem innan dess.

Skicka in din ansökan eller anmälan via vår e-tjänst.

En bekräftelse på din ansökan med information och ärendets diarienummer skickas till dig.

Är alla handlingar inskickade?

Om något saknas kontaktar vi dig inom 3 veckor, då behöver du komplettera med de handlingar som efterfrågas.

Vi handlägger ditt ärende

När alla handlingar finns på plats kontrollerar vi så att ansökan följer de regler som gäller just där du vill bygga.

Vi tar in yttranden från andra

Om du vill bygga utanför detaljplanen eller om du vill bygga något som avviker från bestämmelserna som står i detaljplanen kommer dina grannar få möjlighet att yttra sig om ditt ärende.

Vi kan också behöva ta in yttrande från exempelvis Trafikverket, regionantikvarien eller en avloppsgranskare. Det kan göra att ärendet tar lite längre tid att handlägga.

Handläggaren skickar ett beslut till dig

Du får beslutet inom 10 veckor från det att ärendet var fullständigt, alltså då alla handlingar fanns på plats.

Du får betala en avgift

Beloppet bestäms i enlighet med taxan som miljö- och byggnämnden beslutat om.

Vad kostar ett bygglov?

Invänta överklagande för beviljade bygglov

Bygglovet annonseras i Post- och inrikes tidningar. Om ingen överklagar inom 4 veckor vinner beslutet laga kraft.

Du får ett startbesked

Beroende på ärende finns startbeskedet ibland direkt i bygglovet, i andra fall kan det behövas ett tekniskt samråd innan du får börja bygga.

Tekniskt samråd

På det tekniska samrådet går du, en byggnadsinspektör och den som är kontrollansvarig tillsammans igenom hur bygget har planerats, hur det ska utföras och av vem. Ni går också igenom tekniska handlingar, som exempelvis konstruktionshandlingar.

När bygget väl är igång kan du få besök av en byggnadsinspektör på byggarbetsplatsen. Det bestäms vid det tekniska samrådet.

Den som är kontrollansvarig måste närvara vid besöket och det är bra om du som byggherre också har möjlighet att vara med. Syftet med besöket är att se efter så kontrollplanen följs.

Slutbesked och samråd

Innan du får flytta in eller använda det du byggt måste du få ett slutbesked. Vi kommer ut och håller ett slutsamråd på byggarbetsplatsen.

På samrådet sammanställer kontrollansvarig handlingarna och lämnar ett slututlåtande om projektet. Sedan kan miljö- och byggnämnden ta ett beslut om slutbesked.