Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Logopederna i Språkförskolan och Tal- och språkklasserna

Kontaktuppgifter till logopederna samt information om logopedernas arbete i Tal- och språkförskola/språkklass. Länkar gällande språkutveckling, språkstörning, till föreningar och organisationer och andra verksamheter.

Logopeden bedömer barnets svårigheter, ger direkt behandling i mån av tid samt handleder personalen i verksamheten. Dessutom deltar logopeden i utvecklingssamtal.

Logopeden samarbetar med hälso- och sjukvården och kan vid behov skriva remiss för ytterligare utredning av t ex hörsel, psykologbedömning osv. Detta sker då i samråd med föräldrar.

I skolan är logopedens bedömning en del av basutredningen och vidare remittering görs av skolläkaren via elevhälsokonferens. Logopeden är en del av elevhälsosteamet för tal- och språkklasserna påTjelvar och Solbergaskolan.

Logopeden för journalanteckningar i PMO, d v s skolhälsovårdens datajournal.

Dessutom görs digitala ljudinspelningar för att dokumentera barnets tal- och språkutveckling. Videoinspelningar kan också förekomma.

På språkförskolan och i tal- och språkklasserna tar vi emot studenter från logopedprogrammet i Linköping. Det kan därför vara så att ditt barn får träffa en student under en praktikperiod om 3-4 veckor. Studenten arbetar då under handledning av legitimerad logoped som har ansvar för de insatser som görs.

 

Kontakt

Språkförskolan Storken
Logoped Kerstin Andersson
kerstin.andersson@gotland.se
070 - 447 67 14

Tal- och språkklasserna F-3 Tjelvarskolan
Logoped Marika Arnesson
marika.arnesson@gotland.se
070 - 447 73 84

Tal- och språkklasserna 4-9 Solbergaskolan
Logoped Linda Norrby
linda.norrby01@gotland.se
073 - 765 84 95