Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Utegym på Tallunden.

Tallunden utegym

I Tallunden finns ett utomhusgym med fyra multiredskap. Här kan du träna hela kroppen.

Följande övningar kan du göra här: Rodd, dip, handcykling, rygglyft, chins, situps, pulldown, stepup, cykling, punch, benpress och balans.