Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: gis@gotland.se

När du har kontakt med oss på Region Gotland innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Historiska kartor

Historiska kartor är ett viktigt hjälpmedel i samhällsplaneringen och på senare år har det blivit möjligt att på ett enkelt sätta tillgängliggöra och jämföra äldre kartmaterial med dagens situation.

Vi kan nu presentera Visby innerstad genom fem historiska nedslag som spänner över fyra århundraden.

Genom dessa ”kartöverlägg” är det lätt att förstå varför staden innanför murarna är ett sådant betydande kulturarv. Med ett gatunät som överensstämmer så väl med 1600-talets stadsplan och en bebyggelsestruktur som fortfarande motsvarar 1800-talsstadens mönster.

Upplevelsen av Visby som den autentiska staden bekräftas och är något som vi även fortsättningsvis behöver värna inför kommande generationer.

Öppna de historiska kartorna här.

  •  Svep mellan de historiska kartorna och flygfotot från 2018 med knappen som finns i menyn längst ner i bild. Med tidslinjen som dyker upp kan du växla vyn mellan historisk karta och ortofoto.

    Vilken karta du vill titta på väljer du under "Visa/Dölj innehåll i kartan". Om du under rubriken "Sveplager" har kartan som visas högst upp i listan markerad och har två kartor tända kan du växla mellan de två kartorna.
  • Zooma med scroll-hjulet på musen eller med +/- knapparna i nedre vänstra delen av sidan.
  • Panorera genom att klicka och dra kartan med muspekaren.