Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Självmord anmäls enligt lex Maria

En person som begick självmord hade haft kontakt med både primärvård och psykiatri kort tid före sin död. Denna händelse anmäls nu av hälso- och sjukvårdsförvaltningen till Inspektionen för vård och omsorg. En intern utredning har lett fram till beslut om upprättande av behandlingsplaner för patienter med psykisk sjukdom och ökad självmordsrisk.

En nyinflyttad kvinna i 30-årsåldern, som haft återkommande depressioner sedan tonåren, kontaktade primärvården. Hon fick samtalsstöd och antidepressiv behandling.

Efter några månader försämrades kvinnans hälsotillstånd. Hon fick tid på den psykiatriska jourmottagningen och hade tät kontakt med den psykiatriska öppenvårdsmottagningen under en månad. Sedan remitteras hon åter till primärvården och hade kontakt med läkare där. Kort tid därefter begick kvinnan självmord.

– Primärvården och psykiatrin har genomfört en gemensam internutredning, säger chefläkare Gunnar Ramstedt. Den visade på två, delvis parallella vårdkontakter. Vem som hade behandlingsansvaret var otydligt.

– Därför har berörda chefer beslutat om flera olika åtgärder. Bland annat ska det alltid göras upp en behandlingsplan, som är tydlig för både patient och personal, säger Gunnar Ramstedt.