Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Livshotande högt blodsocker anmäls enligt lex Maria

En man i särskilt boende drabbades av livshotande högt blodsocker. Nu anmäler både hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen händelsen till Inspektionen för vård och omsorg.

Mannen som är i 50-årsåldern har diabetes mellitus typ 1. Han hade tidigare, medan han ännu bodde kvar hemma, drabbats av högt blodsocker med syraförgiftning (ketoacidos) och vårdats på Visby lasarett. Därefter flyttade han till ett särskilt boende men fick på nytt läggas in akut med livshotande ketoacidos.

– Våra respektive förvaltningar har genomfört en gemensam internutredning, berättar Elisabeth Cederlund-Ekman, medicinskt ansvarig sjuksköterska i socialförvaltningen. Vi har sett att kunskapen om diabetes typ 1 behöver förbättras bland vård- och omsorgspersonal i särskilda boenden och genomför nu en utbildning, säger hon.

– Specialistkunskapen för hur diabetes typ 1 hos vuxna ska behandlas och kontrolleras finns hos personalen på lasarettets diabetesmottagning, säger Gunnar Ramstedt, chefläkare i hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Det här fallet har påvisat behovet av ett effektivt signalsystem till den mottagningen när dessa patienter blir inlagda på sjukhuset. Det ska berörda chefer se över nu, säger han.