Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Asylsökande

Asylsökande är en utländsk medborgare som tagit sig till Sverige och begärt skydd (asyl) men som ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstol.
 

Migrationsverket har det övergripande ansvaret för personer som söker asyl i Sverige. Migrationsverket har ett antal tillfälliga asylboenden på Gotland. 
 

 

Frågor och svar

Vad är ett asylboende?

Migrationsverket erbjuder boende till personer som har sökt asyl och som väntar på beslut, så kallat asylboende. Den asylsökande kan också välja att ordna sitt boende själv, till exempel hos vänner eller släktingar.
 

Information om olika sorters asylboenden på Migrationsverkets webbplats. Öppnas i nytt fönster.  

Vem ansvarar för vad i asylmottagandet?

Kan Region Gotland påverka var det blir tillfälliga asylboenden?

Region Gotland har inte möjlighet att påverka var tillfälliga asylboenden för familjer och ensamstående öppnas. Migrationsverket ansvarar för hela anskaffningsprocessen, antingen via upphandling eller direktupphandling. 
 
Även om det kommer färre asylsökande till Sverige just nu har Migrationsverket fortfarande stora behov av tillfälliga asylboendeplatser. Det kan medföra att även Gotland kan komma att ta emot fler asylsökande.
 
 

Vad kommer asylmottagandet att kosta?

Asylmottagandet innebär att Region Gotland får kostnader i olika verksamheter. Region Gotland får statliga ersättningar för kostnader för asylsökande. Till exempel har regionen rätt att få ersättning för hälsoundersökningar, barn i förskola och skola och kostnadskrävande vård.
 

En del av kostnaderna ersätts med fasta schabloner och en del kostnader får regionen ansöka om ersättning för hos Migrationsverket. En särskild ekonomiadministration i Region Gotland ser till att det finns effektiva rutiner för att kartlägga kostnader och söka ersättningar hos Migrationsverket.

 

Information om statliga ersättningar på Migrationsverkets webbplats. Öppnas i nytt fönster.

Hur fungerar asylprocessen?

Personer som vill söka asyl i Sverige kontaktar Migrationsverket.

Information om asylprocessen finns på Migrationsverkets hemsida. Öppnas i nytt fönster.

Har asylsökande rätt till sjukvård?

Asylsökande under 18 år har rätt till samma hälso- och sjukvård samt tandvård som övriga barn som bor i Sverige.

Asylsökande vuxna (äldre än 18 år) har rätt till akut hälso- och sjukvård samt tandvård som inte kan vänta.

Information om hälso- och sjukvård samt tandvård.

Hur fungerar den hälsoundersökning som asylsökande har rätt till?

Alla asylsökande ska erbjudas en hälsoundersökning av landstinget, i det här fallet Region Gotland. Hälsoundersökningen erbjuds för att uppmärksamma eventuell ohälsa och behov av smittskyddsåtgärder, samt för att informera om möjligheten att få del av hälso- och sjukvård och tandvård. Hälsoundersökningen är frivillig och tolk ska anlitas vid behov.  

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har förberett för att kunna genomföra hälsoundersökningar på bästa sätt. Hälsoundersökning är en av de saker som Region Gotland får ersättning från staten för.

Har asylsökande rätt till utbildning?

Barn och ungdomar som söker asyl har samma rättigheter som andra barn och ungdomar i Sverige till förskoleplats, utbildning och modersmålsträning/-undervisning. Asylsökande barn omfattas inte av skolplikten.

Integrationsenheten i Region Gotland arbetar uppsökande på öns asylboenden för att kunna skriva in och skolplacera barn och ungdomar.

Information om skola och utbildning.

Får asylsökande ekonomiskt stöd?

Asylsökande kan söka om ekonomiskt stöd hos Migrationsverket, så kallad dagsersättning. Dagersättningen är olika stor beroende på om personen bor i ett av Migrationsverkets boenden där mat ingår, eller ett boende där inte mat ingår.


En ensam, vuxen asylsökande som bor på ett asylboende där mat inte ingår får som mest 71 kronor per dag i dagsersättning av Migrationsverket. Det ska räcka till bland annat mat, kläder, sjuk- och tandvård, hygienartiklar, kollektivtrafik och fritidsaktiviteter.

Information om dagsersättning på Migrationsverkets webbplats. Öppnas i nytt fönster.

Från vilka länder kommer de asylsökande som kommer till Sverige?

Migrationsverket för statistik över vilka länder som personerna som söker asyl i Sverige kommer från. 

Statistik om mottagandet finns på Migrationsverkets webbplats. Öppnas i nytt fönster.  

Får asylsökande ha praktik? Om ja, vad gäller?

Får asylsökande arbeta?

Asylsökande har i vissa fall rätt att arbeta. För att ha rätt att arbeta måste personen ha fått ett bevis om att han eller hon är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.

Information om att arbeta under asyltiden finns på Migrationsverkets webbplats. Öppnas i nytt fönster.

Hur många är det som beviljas asyl av Migrationsverket?

Migrationsverket för statistik över hur många som söker asyl och hur många som beviljas uppehållstillstånd. 

Statistiken över mottagandet finns på Migrationsverkets webbplats. Öppnas i nytt fönster.

Hur kan jag hjälpa till i asylmottagandet?

Region Gotland har samlat information för dig som vill hjälpa personer som är nya i Sverige och på Gotland. Du kan till exempel bli så kallad kulturvän, god man åt ett ensamkommande barn eller delta i bibliotekens språkcafé.

Information om hur du kan bidra i mottagandet.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?