Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gruppspel Ensemble

Världsmusikbandet

I Kulturskolans Världsmusikband spelar vi folkmusikbaserat med influenser från hela världen och med en del rockattityd. Det är ett band där alla instrumentgrupper kan få plats. Stråk, träblås, bleckblås, piano/keyboard, gitarr/mandolin, bas och slagverk. Dessutom händer det att vi sjunger. Alla låtarna arrangeras gemensamt i gruppen. Melodier och stämmor lärs in på gehör. Stämmorna är anpassade efter varje individ. Bandet som består av ungdomar i åldern 15-19 år, drivs i treåring projektform sedan byts medlemmarna ut och ett nytt band bildas.

Årets storband är det sjunde i ordningen och är inne på sitt tredje år.

Världsmusikbandet leds av: Fiolspelaren Håkan Renard och trummisen Stefan Magnusson. Storbandet spelar på tisdagar mellan 16.40-18.10

För spelningar och info. kontakt:

hakan.renard@gotland.se

stefan.magnusson@gotland.se

Ö-bandet

Kulturskolans blåsorkester för elever på högstadiet och gymnasiet. Öppen även för vuxna blåsare. Vi marscherar och gör parader. Vi spelar blandad repertoar, allt från Taube till Beatles och Michael Jackson. Vill ni att Ö-bandet ska komma och spela kan ni höra av er till:

asa.osterdahl@gotland.se

Wednesday Show

För dig som spelar blåsinstrument finns möjlighet att vara med i vår orkester för låg- och mellanstadieåldrar. Vi gör olika framträdanden och deltar i jul- och påskparaden tillsammans med Ö-bandet, skolans orkester för de äldre blåsarna. Efter några år i Wednesday Show blir en naturlig fortsättning att fortsätta orkesterspelet i Ö-bandet.

maria.nyberg-jobs@gotland.se
 

Tvärflöjtsensemble

För dig som spelat några år. Vi har en blandad repertoar men med tonvikt på  jazz- pop- och latinamerikansk musik. Förutom den vanligaste tvärflöjten (sopran) använder vi också altflöjten.

maria.nyberg-jobs@gotland.se
 

El Sistema

Vi startade El Sistema-verksamhet hösten 2018 med undervisning i blåsinstrument på två skolor: en i Visby och en i Hemse. I har även undervisning i körsång. Förhoppningen är att kunna jobba långsiktigt, att musiken ska bli en angelägenhet. Barnen träffas två gånger i veckan i starten, i helgrupp båda gångerna, senare kommer det ena tillfället vara grupplektioner på de olika instrumenten. Familjefika arrangeras två gånger per termin. 
 
Ännu kan vi tyvärr inte erbjuda den här verksamheten mer än till utvalda grupper, men är du intresserad av att veta mer så besök gärna stiftelsens hemsida: 

http://www.elsistema.se/