Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Oväntat dödsfall anmäls till IVO

Trots nytillkommen bröstsmärta hos en medelålders man påvisades inga onormala värden vid undersökning på vårdcentral. Samma kväll avled mannen på grund av hjärtinfarkt. Händelsen anmäls nu av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Maria.

-Vår internutredning visar att vårdcentralens handläggning har varit korrekt, säger chefläkare Gunnar Ramstedt. Men eftersom mannen avled samma dag anser vi det vara angeläget att få tillsynsmyndighetens granskning. Mannens anhöriga har lämnat in ett enskilt klagomål till IVO, vilket tyder på ett liknande behov från deras sida, säger han.


Händelsen
En tidigare hjärtfrisk man i 50-årsåldern sökte på sin vårdcentral för bröstsmärta. Alla undersökningsfynd, inklusive EKG, var utan anmärkning. Symtomen bedömdes därför som ökad magsyraproduktion och mannen fick recept på syrahämmande medicin. Samma kväll avled mannen i sitt hem på grund av akut hjärtinfarkt.