Kontakt

Vuxenutbildningen
Besöksadress: Gesällgatan 7, 621 82 Visby
 
Expedition
Telefon: 0498-26 95 50
E-post: vuxenutbildningen@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Prövning

Den som vill ha betyg från kommunala vuxenutbildningen har rätt att gå igenom prövning i alla kurser som får förekomma. Detta gäller även den som tidigare har fått betyg på kursen. Prövning får avläggas endast i en kommun eller landsting som anordnar den aktuella kursen.

För dig som är skriven i Region Gotland anordnas prövning mot en kostnad av 500 kronor per kurs. Prövning är gratis om du fått betyget IG eller F på en kurs (senaste betyg ska bifogas ansökan).

Om du inte uppfyller villkoret för gratis prövning måste du visa upp en kopia av kvittot på prövningsavgiften på vår expedition före prövningstillfället.

Tillfällig avgiftssänkning för prövning
Du som slutfört din gymnasieutbildning (examensbevis eller studiebevis) under 2020 eller 2021, men som inte kunnat nå din fulla potential under coronapandemin, kan på nytt ges möjlighet att visa dina kunskaper genom Prövning för att försöka höja ditt betyg.

Tillfällig avgiftssänkning gäller tom 31 december 2022. Den lägre avgiften, 150 kr, gäller vid ett tillfälle per ämne/kurs.

Prövningar hålls kontinuerligt under terminen på onsdagar kl 9.00. Se datum nedan. Anmälan görs senast en vecka innan skrivtillfället.  

Obs! Prövning i sfi-kurser och grundläggande kurser blir du kallad till. Datumen nedan gäller endast gymnasiekurser. 

Provdatum våren 2022 för prövning i gymnasiekurser

 • 13 jan, obs! torsdag
 • 26 jan
 • 9 feb
 • 23 feb
 • 9 mars
 • 23 mars
 • 6 april
 • 20 april
 • 4 maj
 • 18 maj
 • 1 juni