Kontakt

Vuxenutbildningen
Besöksadress: Gesällgatan 7, 621 82 Visby
 
Planeringssekreterare
Margaretha Qviström
Telefon: 0498-26 95 50
E-post: margaretha.qvistrom@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Prövning

Den som vill ha betyg från kommunala vuxenutbildningen har rätt att gå igenom prövning i alla kurser som får förekomma.

Detta gäller även den som tidigare har fått betyg på kursen. Prövning får avläggas endast i en kommun eller landsting som anordnar den aktuella kursen.

För dig som är skriven i Region Gotland anordnas prövning mot en kostnad av 500 kronor per kurs. Prövning är gratis om du fått betyget IG eller F på en kurs (senaste betyg ska bifogas ansökan).

Om du inte uppfyller villkoret för gratis prövning: visa upp en kopia av kvittot på prövningsavgiften på vår expedition före prövningstillfället.

Prövningar hålls kontinuerligt under terminen.

Nedan tider gäller.


Kommande provdatum 2019

 • Onsdag 14 augusti (anmälan senast onsdag 7 augusti)
   
 • Onsdag 28 augusti (anmälan senast onsdag 21 augusti)
   
 • Onsdag 11 september (anmälan senast onsdag 4 september)
   
 • Onsdag 25 september (anmälan senast onsdag 18 september)
   
 • Onsdag 9 oktober (anmälan senast onsdag 2 oktober)
   
 • Onsdag 23 oktober (anmälan senast onsdag 16 oktober)
   
 • Onsdag 6 november (anmälan senast onsdag 30 oktober)
   
 • Onsdag 13 november (anmälan senast onsdag 30 november)
   
 • Onsdag 20 november (anmälan senast onsdag 13 november)
   
 • Onsdag 4 december (anmälan senast onsdag 27 november)
   
 • Onsdag 18 december (anmälan senast onsdag 11 december)