Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Visst tar Region Gotland ansvar för miljön

I lokalmedia och på insändarplats har frågor ställts kring Region Gotlands miljöansvar när det gäller den kommande kryssningskajen. Läs svaret från Patric Ramberg, teknisk direktör, Region Gotland, här.

Visst tar Region Gotland ansvar för miljön

Jenny Lundahl och Karin Stephansson ställde fyra frågor via en insändare i Gotlands Allehanda 2015-07-13. De handlar om vilket miljöansvar Region Gotland tar i samband med bygget och driften av Kryssningskajen .

I den första frågan undrar man hur det kan komma sig att Region Gotland i avtalet med CMP (Copenhagen Malmö Port AB) underlåtit att kräva att fartygen tömmer sitt svartvatten (avlopp) i Visby. I avtalet finns ingen särskild skrivning om omhändertagande av svartvatten, dock framgår tydligt att miljöfrågorna har en framträdande roll. Både Region Gotland och CMP sätter miljöarbetet högt och just svartvattenhanteringen är en sådan som har diskuterats.

I Visby tar vi inte extra betalt för att omhänderta svartvattnet. Med en kryssningskaj ges förutsättningar att ta emot fartyg som annars passerar Gotland och genom att vi utan extra kostnad ta hand om svartvattnet bidrar vi på bästa sätt till att avlasta Östersjön från ytterligare nedsmutsning.

I dagsläget finns inga krav på att kryssningsfartyg som framförs på internationellt vatten skall lämna svartvatten iland. Östersjön är ju som bekant till största delen internationellt vatten där IMOs (International Maritime Organization) regelverk gäller. Hur fartyg skall kunna avkrävas att lämna sitt svartvatten i hamn diskuteras för närvarande på olika nivåer både nationellt och internationellt, bland annat inom IMO.

Den andra frågan avser huruvida kapaciteten i Visby reningsverk är tillräcklig för att hantera fartygens svartvatten. Ja det är den, dock så krävs att vi bygger en extra utjämningsbassäng för att kunna ta emot en stor kvantitet på kort tid. Denna bassäng är under projektering och kommer att byggas vid avloppsreningsverket strax ovanför hamnen.

Vidare frågas varför vi inte anlägger en kabel för elanslutning av fartygen. Det finns flera anledningar till detta. Idag finns ingen standard för elanslutning av fartyg. Man arbetar med olika effekter, spänningar, frekvenser och anslutningsdon. Att kunna ansluta alla tänkbara varianter är idag orealistiskt speciellt med tanke på att ca 10 procent av fartygen är utrustade för landanslutning. I samband med att kryssningskajen byggs kommer dock förberedelser att vidtas för att möjliggöra att i ett senare skede kunna tillhandahålla elkraft från land.

Slutligen undrar man om vi ställt några miljökrav på CMP avseende driften av kryssningskajen. Svaret är ja. Kryssningskajen ligger i Visby hamn och omfattas av samma regler som för alla andra kajer och verksamheter i Visby hamn.

 

Sidan uppdaterad: 21 juli 2015
Ansvarig för sidan: Ulrika Frisk

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?