Kontakt

Wisbygymnasiet 
Besöksadress/reception
Sävehuset, Säves väg 10, Visby
Tfn: 0498-26 96 80
Ekonomi- och fakturafrågor besvaras på tfn: 0498-26 99 59, 26 95 27
 
Postadress:
Wisbygymnasiet
Region Gotland
621 82 Visby
 
Gymnasiechef  Peter Lerman
Tfn: 0498-26 95 40
 

Gymnasieantagningen
Tfn: 0498-26 94 43
E-post: gymnasieantagning@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Wisbygymnasiet

Den kommunala gymnasieskolan omfattar 16 nationella program och 29 inriktningar, riksrekryterande sjöfartsutbildningen med två inriktningar samt fyra introduktionsprogram finns för obehöriga elever. Skolan har cirka 1500 elever och 180 medarbetare. 

Till Wisbygymnasiets egen sida

Det statliga uppdraget för skolväsendet (gymnasieskola och vuxenutbildning) regleras i skollagen (2010:800) och innebär kortfattat att skolan ska:
• arbeta för att fler studerande når de nationella målen och
• ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.