Kontakt

Verksamhetschef och ansvarig för Region Gotlands förskolor
Lena Gustavsson
Telefon 0498 - 26 33 91
E-post: lena.gustavsson01@gotland.se

Administrationen för förskola och fritidshem
Telefon: 0498-26 34 90
E-post: barnomsorg@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avdelningen för förskolan

På Gotland finns det ett 50-tal förskolor, varav 38 kommunal regi. Förskola erbjuds barn i åldern 1-5 år och är första steget i en pedagogisk integrerad kedja tillsammans med förskoleklass, grundskola och fritidshem. I förskolan bildar omsorg, fostran och lärande en helhet. Antalet barn i förskola (Region Gotlands regi) är cirka 2 300.

Region Gotland erbjuder inte pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) i egen regi. Men det finns fristående pedagogisk omsorg på ön.

Läs mer om förskola, pedagogisk omsorg på Gotland

På avdelningen finns administrationen för förskola och fritidshem.

Kontaktuppgifter hittar du under "Kontakta oss".