Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Svarthäll

Badplatsen Svarthäll är en cirka kilometer lång, relativt långgrund, sandstrand som söderut övergår i badplatsen Ireviken.

Vägbeskrivning

Badplatsen är belägen på nordvästra Gotland, cirka tre mil från Visby. Skyltning mot badplatsen saknas, men avtagsvägen ligger längs väg 149.

Service

  • Slamtoalett
  • Soptunna
  • Livboj
  • Varningsskylt för frånlandsströmmar