Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

S:t Olofsholm

Badplatsen S:t Olofsholm är en drygt 100 meter lång, långgrund, sandstrand.

Vägbeskrivning

Badplatsen är belägen på nordöstra Gotland, cirka fem mil från Visby. Skyltning mot badplatsen finns från väg 676.

Service

  • Brygga med stege
  • Slamtoalett
  • Soptunnor
  • Livboj