Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Själsö

Badplatsen Själsö är en badplats där badandet i huvudsak sker via stegar och trappor ner i hamnbassängen. Badplatsen är inte långgrund.

Vägbeskrivning

Badplatsen är belägen på västra Gotland, cirka åtta kilometer norr om Visby. Skyltning mot badplatsen finns från väg 149.

Service

  • Slamtoalett
  • Soptunna
  • Livbojar