Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Norderstrand

Badplatsen Norderstrand är en cirka 200 meter lång, mycket långgrund, strand med grov sand och stenbotten där badandet i huvudsak sker från brygga. Marken vid badplatsen ägs av Region Gotland och hundförbud gäller vid badplatsen 1 maj – 30 september.

Vägbeskrivning

Badplatsen är belägen i norra Visby. Skyltning mot badplatsen finns från Norderväg.

Service

  • Brygga med stegar
  • Nio vattentoaletter
  • Soptunnor
  • Gungställning
  • Träningsredskap
  • Bänkar
  • Livbåt
  • Livboj
  • Information om badvattenkvalitet
  • Grill

Tillgänglighet

Tillgänglighetsanpassad toalett