Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lickershamn

Badplatsen Lickershamn är en drygt 100 meter lång sandstrand med stråk av småsten. Badplatsen är inte långgrund. Marken vid badplatsen ägs av Region Gotland.

Vägbeskrivning

Badplatsen är belägen på nordvästra Gotland, cirka tre mil från Visby. Skyltning mot badplatsen finns från väg 149. 

Service

  • Brygga med stege
  • Tre vattentoaletter
  • Soptunnor
  • Livboj

Tillgänglighet

Tillgänglighetsanpassad toalett