Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kyllaj

Badplatsen Kyllaj är en cirka 50 meter lång, relativt långgrund, sandstrand. 

Vägbeskrivning

Badplatsen är belägen på nordöstra Gotland, cirka fyra och en halv mil från Visby. Skyltning mot badplatsen saknas, men skylt mot Kyllaj hamn finns längs väg 678, Rute Valleviksvägen.

Service

  • Brygga 
  • Slamtoalett
  • Soptunna
  • Livboj