Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kvarnåkershamn

Badplatsen Kvarnåkershamn består av två strandremsor på cirka 100 respektive cirka 300 meter, som delas av av ett vattendrag.

Vägbeskrivning

Badplatsen är belägen på sydvästra Gotland, cirka fem mil från Visby. Skyltning mot badplatsen finns från väg 140.

Service

  • Bryggor med stegar
  • Två slamtoaletter
  • Soptunnor
  • Gungställning
  • Livbojar
  • Information om badvattenkvalitet