Kontakt

Kollektivtrafikenheten
Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: info@gotlandskollektivtrafik.se

Kundtjänst
Telefon: 0498-20 49 00
Telefontid: vardagar kl. 05.00-02.00, helg kl. 06.00-02.00

Visby busstation
Besöksadress: Kung Magnus väg 1, 621 45 Visby

Upplysning om busstider
ResRobot

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Trafikutbud i Gotlands kollektivtrafik

Inom Gotlands kollektivtrafik finns det fyra trafikslag som kompletterar varandra.

Visby stadstrafik

Stadstrafiken i Visby omfattar busslinjerna 1 till 6. Linjerna 1 och 2 ersätts på kvällar och helger av linje 5. Anslutningstrafiken mellan Visby hamnterminal och Visby busstation tillgodoses av linje 6.

Landsbygdstrafiken

Till landsbygdstrafiken räknas busslinjerna 10 till 62. Landsbygdstrafikens viktigaste knutpunkt är Visby busstation, där det finns bytesmöjligheter till och från Visby stadstrafik samt landsbygdslinjerna emellan.

Närtrafik

Närtrafiken är för dig som bor långt ifrån en busshållplats. Den ger dig minst två resmöjligheter i veckan till din närmaste serviceort. Närtrafiken går endast på beställning.

Skolskjuts

Skolskjutsen är avsedd för grundskoleelever för resor till och från skolan. Allmänheten kan få åka med i mån av plats på skoldagar från och med 9 januari 2023.