Kontakt

Elisabeth Andersson
Arbetsterapeut
Telefon: 0498-26 87 58
E-post: elisabeth.andersson@gotland.se

Maria Forsfält
Arbetsterapeut
Telefon: 0498-26 87 92
E-post: maria.forsfalt@gotland.se

Ann Högström
Fysioterapeut/sjukgymnast
Telefon: 0498-26 87 62
E-post: ann.hogstrom@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Rehabsal

Reumateam

Till oss är du välkommen som behöver bedömning och rehabilitering vid inflammatorisk reumatisk sjukdom.

I vårt Reumateam arbetar arbetsterapeuter, fysioteraeuter/sjukgymnast, reumatolog, sjuksköterska och kurator. Vanligen kommer
du till oss via remiss från Reumatologmottagningen eller distriktsläkare. Har du frågor eller funderingar så är du välkommen att kontakta våra medarbetare per telefon.
 

Arbetsterapeuten bedömer och behandlar dig med nedsatt handfunktion på grund av din reumatiska sjukdom. Vi hjälper dig även att analysera hur aktiviteter i dagliga livet fungerar och förbättra förhållanden för att öka dessa funktioner. Åtgärder syftar till att förbättra funktions- och aktivitetsförmåga men även till att förebygga felaktig och onödig belastning på lederna. Hembesök kan göras vid behov.

 

Vi kan hjälpa dig med:

  • Utprovning och tillverkning av ortoser/stödbandage
  • Genomgång av rörlighets-, styrke- och aktivitetsträning
  • Smärtlindring
  • Information om reumatisk sjukdom och ledbesparande teknik
  • Hjälpmedelsutprovning
  • Bostadsanpassning
     

Fysioterapeuten/Sjukgymnasten gör bedömningar av din fysiska funktion som
t. ex. ledrörlighet, muskelstyrka, kondition och balans.
Vi bedömer dina resurser och eventuella hinder i vardagslivet som kan påverka livskvalitet och funktion. Vi tränar och behandlar nedsatt fysisk funktion och ger även smärtbehandling med bland annat TENS och akupunktur. Träning hos fysioterapeuten/sjukgymnasten kan ske i grupp eller individuellt.


Hos oss kan du även få information kring egenvård, vardags- aktiviteter och egenträning som är lämplig för att du ska kunna leva ett aktivt liv och  förebygga eventuella fysiska begränsningar i framtiden. Åtgärderna kan innebära utprovning av ortoser vid behov och ibland även kontakt med ortopedtekniker. Vid behov så kan vi även göra hembesök.