Kontakt

Expedition (avbokning)
Telefon: 0498-26 87 65
Telefontid: Måndag-fredag klockan 8:00-9:30 och 12:30-13:30

Arbetsterapeuter
Marie Hörnell (dagrehab)
Telefon: 0498-26 32 77
E-post: marie.hornell@gotland.se

Ulrica Pettersson (avd)
Telefon :0498-26 86 83
E-post: ulrika.pettersson04@gotland.se

Fysioterapeuter/ Sjukgymnaster
Maria Wirén (avd)
Telefon: 0498-26 86 83
E-post: maria.wiren@gotland.se

Niclas Kahlbom (dagrehab)
Telefon: 0498-26 86 83
E-post: niclas.kahlbom@gotland.se

Åsa Lindblad (dagrehab)
Telefon: 0498-26 32 77
E-post: asa.lindblad@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Neurorehabilitering

Till oss är du välkommen som är i behov av rehabilitering i samband med neurologiska sjukdomar som t.ex. stroke. 

Vanligen kommer du till oss via remiss från antingen Lasarettets vårdavdelningar eller din vårdcentral. Har du frågor eller andra funderingar så är du välkommen att kontakta expeditionen under telefontid.

 

För att vara aktuell för rehabilitering behöver du:

  • Orka delta i träningsaktiviteter
  • Vara motiverad för träning
  • Ha en möjlighet till aktivitets-/funktionsförbättring
  • Kunna förstå instruktioner och medverka i träningen. Undantag görs för exempelvis patienter med hjärnskada.

Inom RehabCentrum Gotland arbetar flera olika professioner tillsammans som t.ex. arbetsterapeuter, neuropsykolog, rehabassistenter, fysioterapeuter/sjukgymnaster, kuratorer, logopeder, läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.


Rehabiliteringen sker i samarbete mellan våra medarbetare
och dig. Teamet sätts samman så att just dina behov skall bli tillgodosedda. Vi upprättar därefter en rehabiliteringsplan där dina egna mål blir utgångspunkten för träningsperioden.