Kontakt

Jane Mattsson
Fysioterapeut/sjukgymnast
Telefon: 0498-26 87 61
E-post: jane.mattsson@gotland.se

Marie Segnestam
Fysioterapeut/sjukgymnast
Telefon: 0498-26 87 61
E-post: marie.segnestam@gotland.se

Unn Dahlman
Fysioterapeut/sjukgymnast
Telefon: 0498-26 87 61
E-post: unn.dahlman@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Psykiatrisk fysioterapi/sjukgymnastik

Till oss är du välkommen som har en psykiatrisk diagnos som upplevs/uttrycks i kroppen och som tydligt påverkar din förmåga att klara det dagliga livet.

För att komma till oss behöver du en remiss från din behandlare på psykiatriska kliniken.


Psykiatrisk  fysioterapi/sjukgymnastik bygger på kunskap om sambandet mellan kropp och själ och inriktar sig mot hela människan.
Hos oss får du en bedömning av ditt kroppsliga funktions-
tillstånd. Därefter planerar vi tillsammans och sätter upp mål för din behandling. Behandling kan ske både individuellt och i grupp.
 

I samarbete med övriga behandlare stödjer vi dig att bygga upp självförtroende, självständighet och att stärka din fysiska och psykiska stabilitet. Behandlingens inriktning kan vara aktiverande, stödjande och/eller bearbetande. 
 

Vi erbjuder olika former av kroppsinriktad behandling såsom Basal kroppskännedom, yoga-/ qigong-inspirerade övningar, avspänning, meditation, bassängträning, styrketräning, hälsorelaterad rådgivning kring fysisk aktivitet och sömn
samt förskrivning av FaR (Fysisk aktivitet på Recept).

 

I vårt arbete möter vi personer med följande diagnoser:

  • Depression
  • Ångestsyndrom
  • Psykosomatiska tillstånd och smärta
  • Utmattningstillstånd
  • Posttraumatisk stress
  • Personlighetsstörningar
  • Bipolära sjukdomar
  • Neuropsykiatriska diagnoser
  • Ätstörningar
  • Psykossjukdomar