Kontakt

Arbetsterapeuter
Marie Johansson
E-post: marie_j.johnasson@gotland.se

Anna Kristiansson
Telefon: 0498-26 86 65
E-post: anna.kristiansson@gotland.se

Ida Uddin
Telefon: 0498-26 86 65
E-post: ida.uddin@gotland.se

Elin Lerberg
Telefon: 0498-26 86 65
E-post: elin.lerberg@gotland.se


Karolina Danielsson
Telefon: 0498-26 86 65
E-post: karolina.danielsson@gotland.se

Josefine Uddin
Telefon: 0498-26 86 65
E-post: josefine.uddin@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Arbetsterapi inom primärvården

Vi möter personer med psykisk ohälsa som har svårigheter att få vardagen att fungera.

Tillsammans med arbetsterapeut får du stöd att hitta strategier och skapa rutiner för att ge ökad kontroll och självständighet i vardagen. Andra insatser kan vara förskrivning av kognitiva hjälpmedel, arbetsminnesträning, kartläggning/råd om sömn och vid behov förskrivning av tyngdtäcke. Vi utför bedömning av aktivitetsförmågan som komplement till läkarutlåtande eller intyg och inför planering av rehabilitering.

Behandling hos oss kan ske både individuellt och i grupp.

 

Arbetsterapi inom primärvården arbetar på liknande sätt enligt ovan, men till skillnad mot arbetsterapeuterna inom psykiatrin så är arbetsterapeuterna i primärvården knutna till psykosociala team med olika professioner.
Psykosociala teamet är en gång i veckan på respektive vårdcentral (regionens). Arbetssättet i primärvården är första linjens psykiatri, där målet är korta interventioner.

 

För att komma till oss behöver du en remiss från läkare eller annan behandlare. Du kan också skriva en egenremiss.