Kontakt

Primärvårdens arbetsterapi Telefon: 0498-26 86 65
 

Kontakta oss när det passar dig:
Länk: 1177.se https://www.1177.se/Gotland/hitta-vard/kontaktkort/Rehabenhet-arbetsterapi-Korpen-Gotland/

 

Besöksadress: (endast bokade besök)
Korpen
Brömsebroväg 8
621 84 Visby
 Hitta hit.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Arbetsterapeut inom primärvården

Vi möter personer inom psykisk ohälsa och långvarig smärta som har svårigheter att få vardagen att fungera.

Tillsammans med arbetsterapeut får du stöd att hitta strategier och skapa rutiner för strävan till en ökad kontroll och självständighet i vardagen. 
Arbetsterapeutens huvuduppgift är att kartlägga och bedöma aktivitetsnivån.

Vi kan erbjuda individuella träffar och deltagande i grupp. 

Vi ingår i vårdcentralernas Psykosociala Team där läkare, kuratorer, psykologer, fysioterapeuter och rehab koordinatorer samverkar.

Du kontaktar oss via telefon eller 1177 via e-tjänster.