Kontakt

Charlotte Assarsson
Arbetsterapeut
Telefon: 0498-26 33 24
E-post: charlotte.assarsson@gotland.se

Agneta Buskas
Arbetsterapeut
Telefon: 0498-26 87 64
E-post: agneta.buskas@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Inför planerade ortopediska operationer

Till oss är du välkommen inför planerade ortopediska operationer av knä, höft, rygg eller fot.

Vi bedömer och informerar om vilka åtgärder och hjälpmedel som du kan behöva efter operationen. Har du frågor eller funderingar så är du välkommen att kontakta våra arbetsterapeuter per telefon.
 

Vi träffas på ortopedmottagningen vid inskrivningen eller på arbetsterapin vid Rehabenheten Korpen. I särskilda fall kan vi träffas i hemmet.