Kontakt

Wisbygymnasiet
På Solrosenområdet finns programmen: BF, EE (dator- och kommunikationsteknik), EK, ES, HA, HT, HU, NA, RL, SA, TE, VO och IM. På Norra Hansegatan, Herkulesväg och Broväg finns programmen: BA, EE (elteknik), FT, SF och VF.

Besöksadress/reception
Sävehuset, Säves väg 10, Visby
Tfn: 0498-26 96 80
Ekonomi- och fakturafrågor besvaras på tfn: 0498-26 99 59, 26 95 27
E-post: wisbygymnasiet@edu.gotland.se
 
 
Postadress
Wisbygymnasiet
Region Gotland
621 82 Visby
 
Frånvaroanmälan av elever

Ladda ner appen ”Tieto Edu” från Android Google Play eller från iOS/iPadOS App Store till din telefon. 

Du som saknar möjlighet att använda appen ”Tieto Edu” hänvisas till att anmäla frånvaro via Wisbygymnasiets expedition på 0498 - 26 96 80.

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Busskort

Ungdomar folkbokförda på Gotland får åka avgiftsfritt hela året i landsbygdstrafiken. För att kunna åka buss behöver du ha ”Bussiga kortet”, ansökningsblanketten finns på Region Gotlands hemsida. Se länk längst ned på denna sida. Kortet gäller till 30 juni det år där du fyller 20 år. Ditt Bussiga kort är en värdehandling och därför ska du vara rädd om kortet. 

Den som inte kan uppvisa giltigt busskort vid resa måste betala avgift enligt kollektivtrafiktaxan. Elev som tappat sitt busskort får betala 100 kronor i administrationskostnad för att få nytt kort. Det nya kortet betalas och lämnas ut på busstationen. Har du frågor om reglerna och busstider, ta kontakt med Teknikförvaltningens kundtjänst på telefon 0498-26 90 00, knappval 5. Elev som fyllt 20 år och har förlängd studietid kan ansöka om en förlängning av giltighetstiden för busskortet. Kontakta biträdande rektor.

Läs mer om Bussiga kortet