Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

10-punktsprogrammet

Detta är ett nationellt program för minskad antibiotikaresistens inom slutenvården som Strama och Infektionsläkarföreningen tagit fram. Programmet bygger på några grundläggande principer om att minska behov av antibiotika, förbättra diagnostik och att tillämpa en rationell antibiotikaanvändning.