Kontakt

Maria Amér
Smittskyddsläkare
maria.amer@gotland.se
0498-26 82 49

Imke Edsbagge
Smittskyddssjuksköterska
Imke.edsbagge@gotland.se 
 0498-26 80 47

Susanna Gustafsson
Smittskyddsadministratör 
susanne.gustafsson@gotland.se
0498-26 86 75

Myndighetsbrevlåda
smittskydd@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter