Kontakt

Maria Amér
Smittskyddsläkare

Imke Edsbagge
Smittskyddssjuksköterska 

Susanna Gustafsson
Smittskyddsadministratör 

Myndighetsbrevlåda
smittskydd@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter