Kontakt

Patientnämnden
621 81 Visby
Besöksadress: Visborgsallén 19, Visby
Telefon: 0498 - 26 80 62
Telefontid: Varje helgfri vardag, klockan 8.00 - 12.00
E-post: registrator-pan@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Patientnämndens ledamöter

Ledamöter:

Berit Cedergren Onsjö (M), ordförande

Pia Dyvander-Johansson (S), vice ordförande
Anita Nordin (C)
 

Ersättare:
Mats Olofsson (C)
Jari Karivainio (M)

Jessica Palmgren (S)