Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Självmord anmäls enligt lex Maria

När en person, som tar sitt liv, haft kontakt med vården under de sista fyra veckorna av sitt liv ska det inträffade anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen anmäler nu en sådan händelse.

Patient med cancer
Man i 70-årsåldern med spridd cancersjukdom, som fått strålbehandling mot metastaser med viss förbättring. Sista vårdkontakt var med sjuksköterska i hemsjukvården. Då fanns ingen misstanke om risk för självmord, men några dagar senare tog mannen sitt eget liv.
 
– Vi genomför nu en intern utredning, säger chefläkare Gunnar Ramstedt. Patienter med obotlig cancer löper en större risk att bli deprimerade och självmordsbenägna. Vården behöver vara redo att hjälpa i en sådan situation. Därför är det viktigt för oss att analysera den här vårdkontakten, även om den i grund och botten varit korrekt. Vi vill förstå mer, säger han.