Kontakt

Postadress:
Eskelhem förskola
Eskelhem skola
62270 Gotlands Tofta
Tfn: 0704 477278

Rektor
Anneli Eriksson
Tfn 0498 - 20 48 01
E-post anneli.eriksson@gotland.se

tf rektor
Linus Lundgren
Tfn: 0498 - 204471
E-post: linus.Lundgren@gotland.se

Assistent:
Pija Söderlind
Tfn: 0498 - 20 48 25
E-post: pija.soderlind@Gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om förskolan

Från och med januari 2017 har vi fått egna nyrenoverade lokaler vid skolan. Tidigare drevs förskoleverksamheten i Eskelhems bygdegård. På förskolan arbetar två förskollärare och fem barnskötare just nu.

Vi jobbar aktivt med att skapa en tillgänglig pedagogisk miljö för barnen. Vi utvecklar och förändrar löpande våra lärmiljöer så att de skall vara så utmanande och stimulerande för varje individ.