Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fakta om invandring

Den största gruppen invandrare i Sverige utgörs av svenska medborgare som återvänder efter en tids vistelse utomlands.

Idag är strax under 20 procent av Sveriges befolkning född utomlands. Av dem kommer två av fem från Europa och tre av fem från icke-europeiska länder. En majoritet av dessa har bott i Sverige i minst tio år och runt 33 procent har bott i Sverige i mer än 20 år.

På Gotland har drygt nio procent av befolkningen utländsk bakgrund. De vanligast förekommande födelseländerna för boende på Gotland år 2019 var förutom Sverige: Syrien (559 personer), Finland (450 personer), Thailand (255 personer), Afghanistan (265 personer), Tyskland (206 personer) och Irak (153 personer).

Många är på flykt

Under 2015 sökte drygt 160 000 personer asyl i Sverige.

Under 2019 sökte knappt 22 000 personer asyl i Sverige.

De asylsökande kommer framför allt från Syrien, Irak och Afghanistan. De som söker asyl är på flykt undan förföljelse, förtryck och krig i sina hemländer erbjuds tillfälligt skydd i Sverige under tiden som deras ansökan om asyl prövas.

Mer befolkningsstatistik kan ni hitta på SCB:s hemsida