Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Här är bussen

På kartan ser du var bussarna befinner sig just nu. De blå cirklarna visar var hållplatserna finns, och ju närmare du zoomar desto tydligare blir kartan.

Du kan tända och släcka lagret med hållplatser med knappen uppe i högra hörnet.