Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Evelina Lindgren
Regionekolog
Telefon: 0498-26 90 86
E-post: evelina.lindgren@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Gråsälar vid sälskyddsområdet på Gotska Sandön.

Djurskyddsområden

Djurskyddsområden är särskilt viktiga områden för djur- och fågellivet. 

Det kan vara häckningsområden av stor betydelse för fågellivet eller uppehållsplats för säl.

Inom djurskyddsområden råder särskilda bestämmelser och ofta är det tillträdesförbud under hela eller delar av året.