Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hälso- och sjukvård och tandvård

Vuxna asylsökande, gömda och papperslösa (som fyllt 18 år), får sjukvård och tandvård som det inte går att vänta med. Det gäller också mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning. Det är vårdgivaren som bedömer om vården kan anstå eller inte.

Asylsökande, gömda och papperslösa barn och unga under 18 år får hälso- och sjukvård samt tandvård på samma villkor som alla andra barn och unga bosatta i det landsting som man söker vård i. På Gotland har barn under 18 år rätt till vård utan att det kostar något. 
 
Alla asylsökande har rätt till en hälsoundersökning. Den utförs på en vårdcentral.
 
Nyanlända personer som har uppehållstillstånd har samma rätt till vård som folkbokförda på Gotland. Man har också rätt till språktolk när man besöker vården.