Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ersättning från staten

Kommuner, däribland Region Gotland, har rätt till ersättning från staten för kostnader som kan uppstå i samband med asyl- och flyktingmottagande. 

En del av de statliga ersättningarna betalas ut utan ansökan och en del behöver kommuner och landsting ansöka omEn särskild ekonomiadministration i Region Gotland ser till att det finns effektiva rutiner för att kartlägga kostnader och söka ersättningar hos Migrationsverket för t.ex hälso- och sjukvård och skola.

Läs mer om ersättningarna hos Migrationsverket