Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Ersättning från staten

Kommuner, däribland Region Gotland, har rätt till ersättning från staten för kostnader som kan uppstå i samband med asyl- och flyktingmottagande. 

En del av de statliga ersättningarna betalas ut utan ansökan och en del behöver kommuner och landsting ansöka omEn särskild ekonomiadministration i Region Gotland ser till att det finns effektiva rutiner för att kartlägga kostnader och söka ersättningar hos Migrationsverket.
 

Ersättningar för asylmottagande

Migrationsverket betalar ut en årlig ersättning på 500 000 kronor per kalenderår till de kommuner som har en överenskommelse om mottagande av asylsökande ensamkommande barn. Har kommunen dessutom en överenskommelse om att ha boendeplatser för asylsökande barn får kommunen en ersättning på 1 600 kronor per dygn för varje plats. Om platsen är belagd betalas ytterligare 300 kronor per dygn och plats ut. På Gotland finns ett antal Haimaboenden för ensamkommande barn.
 

Region Gotland får ersättning för bland annat kostnader för hälso- och sjukvård samt tandvård till asylsökande. Ersättningens storlek beror på personens ålder. 
 

Region Gotland har också rätt till ersättningar för bland annat barns skolgång, familjehemsplaceringar samt för hälsoundersökningar.
 

Ersättningar för mottagande av personer med uppehållstillstånd

Region Gotland får en årlig grundersättning på 225 000 kronor för mottagande och etablering av nyanlända personer. 

Utöver det finns det en schablonersättning per mottagen person under 65 år som ska täcka bland annat kostnader för mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning, utbildning i svenska för invandrare och andra insatser för att underlätta etablering i samhället. Schablonersättningen höjdes vid årsskiftet 2015/2016 och är nu 125 000 kronor per person. För personer över 65 är ersättningen drygt 78 000 kronor.
 

 
För nyanlända som tagits emot i en kommun till och med den 31 december 2015 gäller följande belopp:
  • 82 700 kronor för en person under 20 år
  • 82 700 kronor för en person som fyllt 20 men inte 65 år
  • 51 800 kronor för en person som fyllt 65 år.
     

Nyanlända som deltar i Arbetsförmedlingens etableringsaktiviteter har rätt till etableringsersättning och ska i regel inte behöva försörjningsstöd från regionen. Region Gotland har dock det yttersta ansvaret enligt socialtjänstlagen och det finns situationer där det blir aktuellt med ekonomiskt stöd.
 

 

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?