Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Missionshus och kapell

Den starka frikyrkorörelsen på Gotland ledde till att många missionshus och kapell byggdes på ön.

Vid mitten av 1900-talet fanns 18 frikyrkobyggnader per 10 000 invånare vilket var mer än dubbelt så många som för genomsnittet i Sverige.

Frikyrkorörelsen tillhör en av de stora folkrörelserna och har varit betydelsefull för hur det svenska samhället utvecklats.

På Gotland var frikyrkorörelsen stark. Vid 1900-talets början var än 6 procent av befolkningen aktiva medlemmar i frikyrkoförsamlingar.

Hundra år senare (2014) är omkring femton församlingar aktiva och många av de drygt 100 bevarade missionshus och kapell används som bostads- eller fritidshus.

Oberoende av byggnadernas funktion idag så utgör de ett särpräglat inslag i landsbygdens kulturmiljölandskap. Ofta ligger de centralt i socknen, indragna från vägen så att en välkomnande gårdsplan bildas framför den entréförsedda gaveln.

I relation till bostadshusen är missionshusen ofta höga och stora med en iögonfallande fönstersättning kombinerad med en enkel panelarkitektur eller i form av ett enkelt stenhus med gotländska traditionella proportioner.