Kontakt

Frågor till Wisbygymnasiet Frågor om gymnasievalet, antagning, inackorderings- och resebidrag

Antagningshandläggare
Telefon: 0498-26 94 43
E-post: gymnasieantagning@gotland.se

Postadress:
Gymnasieantagningen på Gotland
Region Gotland
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
621 81 Visby

Frågor om studieval och yrke hänvisas till våra studie- och yrkesvägledare, som även hjälper till när det är semesterstängt hos gymnasieantagningen.

Kontaktuppgifter till studie- och yrkesvägledning

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här går gymnasievalet till

Här får du en genomgång av hur gymnasievalet går till i olika steg - hur du söker och vad du behöver tänka på.

I slutet av januari kan du börja ditt val

I december hämtar gymnasieantagningen in ditt höstterminsbetyg. I slutet av januari kan de som är folkbokförda på Gotland göra sitt val på sin egen valsida på ansökningswebben. Elever, i årskurs 9 i grundskolan eller på introduktionsprogram i gymnasieskolan, får inloggningsuppgifter per post till sin folkbokföringsadress. (Övriga får det på begäran.)

På ansökningswebben kan du gå in och göra dina gymnasieval fram till att sidan stängs i mitten av februari. Därefter sammanställs alla elevers ansökningar för att se hur ni söker, vilka program och varianter som är populära och vilka som inte är det. Politiker och tjänstemän bygger upp utbildningsutbudet efter hur eleverna väljer. Valet påverkar vilka inriktningar som slutligen startar, liksom tillgången på APL-platser.

Valet av inriktning

Vid gymnasievalet anger du vilken inriktning du just nu är intresserad av att börja i år 2. Det definitiva inriktningsvalet görs under ditt första studieår (förutom på det estetiska programmet och naturbruksprogrammet där man gör sitt slutliga inriktningsval redan i samband med gymnasievalet). Betyget från år 1 avgör vem som får plats på de olika inriktningarna om det är fler sökande än platser. Om det är för få sökande till en inriktning, kan det bli så att inriktningen inte startar.

Den preliminära antagningen

Under hela valprocessen kan du följa din ansökan på ansökningswebben. I mitten av april kan du se hur du ligger till just då. Då kan du gå in på din sida och jämföra din poäng med lägsta poäng för att se om du vid detta tillfälle skulle fått en utbildningsplats. Resultat kan förändras till den slutliga antagningen beroende av hur du och andra elever söker i omvalet och hur ditt vårterminsbetyg ser ut.

Omvalet - du har chans att ändra dig

Du kan göra omval under april-maj. I början av juni hämtar gymnasieantagningen in ditt slutbetyg från årskurs 9 till den slutliga antagningen. För sökande som går introduktionsprogram, och har fått nytt grundskolebetyg, skickas de nya betygen in från den skola som skrivit ut dessa. Det är viktigt att du själv kontrollerar att det är rätt betyg som står på din sida på ansökningswebben.

Den slutliga antagningen

I slutet av juni presenteras den slutliga antagningen på ansökningswebben. Du finns ett senaste svarsdatum då du måste logga in och svara om du vill ha den plats som erbjudits dig eller inte. Under augusti månad börjar reservantagningen. Målet är att se till att behöriga sökande i mesta möjliga mån ska komma in på sitt förstahandsval.