Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fornfynd Etelhem

 

Järnåldersgård, Fagergatskog

En helt intakt gård från äldre järnålder. Här finns bevarat alla de delar som hörde till en gård från den tiden. Dock med undantag av att gravarna inte med säkerhet är kända.

Området berör även Buttle socken.