Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fornminnen Endre

Hulte gamla gårdsplats

Ursprunget för gården Hulte torde stå att finna under järnål­dern. De gamla gårdsplatserna markeras i dag av en brya och ett par husgrunder.

När gården har klyvts i Lilla och Stora är okänt, men möjligen har det skett under tidig medeltid.

 

Innan det laga skiftet låg bebyggelsen till Lilla och Stora Hulte tätt tillsammans i socknens södra del.

Under 1600-talet var båda gårdarna var stora skattehemman.