Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Spel om pengar

Känner du oro över hur du själv eller någon anhörig spelar om pengar?  

På alkohol- och drogrådgivning kan du få hjälp med utredning, rådgivning och behandling.

Anhöriga kan få stöd individuellt eller i anhöriggrupp.

Kontakta alkohol- och drogrådgivningen