Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Självmord anmäls enligt lex Maria

En man i sjuttioårsåldern, som vistades i särskilt boende, tog sitt liv inne på sitt rum. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen anmäler nu var för sig denna händelse till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

- Det som inträffade är tragiskt för alla berörda, säger Gerd Silk, medicinskt ansvarig sjuksköterska vid socialförvaltningen. Mannen hade helt nyligen kommit till det boende där han tog sitt liv. Dessförinnan hade han vistats inom korttidsvården och på ett annat särskilt boende sedan han flyttat från sitt eget hem i början av året.
 
- Hälso- och sjukvårdsförvaltningen bistår med läkarinsatser i den kommunala hälso- och sjukvården, säger Gunnar Ramstedt, chefläkare vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Nu ska socialförvaltningen och vi genomföra en gemensam händelseanalys för att granska den vård och omsorg som givits och de medicinska bedömningar som gjorts.